12 a 7 let záruky na produkt

Amtico International (dále jen společnost) tímto zaručuje, že produkty Amtico First dodané kupujícímu na základě kupní smlouvy nevyžadují výměnu v důsledku „opotřebení“ vlivem běžného užívání/chození během následujících dvanácti let (při instalaci v oblasti bydlení) nebo sedmi let (při instalaci do lehkých komerčních prostor) od data nákupu. Opotřebením se rozumí ztráta vzoru a barvy způsobená úplným prošlapáním ochranné nášlapné vrstvy. Pokud se vlivem běžného užívání tato nášlapná vrstva prošlape/opotřebí až do ztráty vzoru a barvy, podlaha Vám bude zdarma vyměněna.

Záruka se vztahuje na následující podmínky:

  1. Podlahové dílce Amtico First byly odborně nainstalovány buď pomocí dodavatele/distributora nebo jiným kvalifikovaným podlahářem v souladu s doporučeními obsaženými v technické specifikaci, včetně použití doporučených lepidel, které si můžete prohlédnout na našich webových stránkách: www.anvitrade.cz, www.amtico.com.
  2. Podlahovina byla běžně udržována pomocí doporučených produktů dle návodu k údržbě.
  3. Byly dodržovány veškeré bezpečnostní zvyklosti a opatření, aby se zabránilo nadměrnému těžkému bodovému zatížení a neúměrnému povrchovému poškrábání či poškození (např. vlivem působení ostrých, žhavých či hořících nebo jinak nebezpečných předmětů).

Poškození typu skvrn, úniků nebezpečných či agresivních látek, popálenin, škrábanců, zářezů, povodní a jakýchkoli jiných nehod nebo zneužití, jakož i případné snížení povrchového lesku v důsledku běžného opotřebení, jsou vyloučeny ze záruky.

V nepříliš častých případech, kdy reklamace v rámci této záruky není zřejmá, napište na pozáruční servisní oddělení Amtico International, Kingfield Road, Coventry, CV6 5AA, nebo se obraťte na Vašeho dodavatele. Pokud následný odborný posudek prokáže, že podlaha byla instalována a udržována v souladu s instalačním manuálem a podmínkami k údržbě, bude Vám poskytnuta nová podlahovina ve stejném či podobném dekoru.

Tato záruka je jedinou zárukou, udělenou uživateli výrobcem Amtico International Ltd., a nijak nezaručuje, že dodaná podlahovina Amtico First je vhodná pro daný účel a použití. To je odpovědností uživatele, projekčního či architektonického studia, které vytváří návrh, nebo podlaháře, který dílce Amtico First pokládá, aby se všichni přesvědčili, že Amtico First je vhodnou podlahovinou pro dané řešení.

zaruky

Amtico záruka je platná pouze tehdy, jsou-li k instalaci užita správná a doporučená lepidla.(oficiálně doporučujeme lepidla značky BOSTIK: facebook.com/BOSTIK.CZE). www.anvitrade.cz

Bostik_Logo_STD_M_3C_P

NAHORU